Przejdź do treści
x

Zamówienia publiczne


Oświadczenie dostawcy i usługodawcy


Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch1.wfos.gdansk.pl


Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Zapytanie ofertowe nr O.231.RPO.003.2022 z dnia 30.09.2022 r.

Dotyczy: Wykonanie kładki pieszej w rezerwacie przyrody „Staniszewskie Błoto”, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr. O.230.037.2022 z dnia 29 września 2022 r.

Dotyczy: Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zapytanie ofertowe nr. O.230.033.2022 z dnia 14.09.2022 r.

Dotyczy: Świadczenie usługi cateringowej podczas XVII Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Pierwsza Pomoc. Ekologiczny aspekt transportu drogowego” – współorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00334389/01 z dnia 2022-09-06

Dotyczy: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów do pracy oraz opieki medycznej dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w terminie od 01.10.2022 r. – do 30.09.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00319132/01 z dnia 25.08.2022 r.

Dotyczy: Usunięcie samosiewów ekspansywnych gatunków drzew i krzewów ze stanowisk brzozy niskiej oraz z potencjalnych stanowisk brzozy niskiej w rezerwacie przyrody „Mętne” w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr O.231.POIŚ.013.2022 z dnia 13.08.2022 r.

Dotyczy: Przygotowanie i poprowadzenie ekostref w ramach dożynek w Pszczółkach i Trąbkach Wielkich

Zapytanie ofertowe nr O.231.POIŚ.010.2022 z dnia 05.08.2022r.

Dotyczy: Zorganizowanie i realizacja dwóch debat edukacyjnych wraz z ich promocją w mediach

Zapytanie ofertowe nr O.231.POIŚ.011.2022 z dnia 29.07.2022 r.

Dotyczy: Produkcja i emisja radiowych spotów informacyjno-promocyjnych oraz audycji radiowych promujących działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w zakresie realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00275743/01 z dnia 25.07.2022 r.

Dotyczy: Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zapytanie ofertowe nr O.231.RPO.002.2022 z dnia 07.07.2022 r.

Dotyczy: Konserwacja i demontaż części infrastruktury wypasowej w rezerwatach przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” i „Biała Góra” w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00235619/01 z dnia 01.07.2022 r.

Dotyczy: Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku

Zapytanie ofertowe nr O.231.POIŚ.009.2022 z dnia 24.06.2022 r.

Dotyczy: Najem miejsc reklamowych w pociągach (ramki) oraz na peronach kolejowych (gabloty) i ekspozycja materiałów promocyjnych (plakatów), dostarczonych przez Zamawiającego, dotyczących promocji nisko i zeroemisyjnych form transportu publicznego, realizowane w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr O.230.021.2022 z dnia 24.06.2022r.

Dotyczy: Świadczenie usług kontroli terenowych (wizytacji końcowych lub wizytacji w okresie trwałości) przedsięwzięć Beneficjentów zrealizowanych w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, na obszarze województwa pomorskiego w 2022 r. polegających na potwierdzeniu zgodności zakresu rzeczowego wykonanych robót z umową zawartą z Beneficjentem.

Zapytanie ofertowe nr O.230.020.2022 z 24.06.2022r.

Dotyczy: Usługa administrowania systemami informatycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w terminie od 1.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr O.231.POIŚ.008.2022 z dnia 02.06.2022 r.

Dotyczy: Opracowanie i publikacja 4 artykułów w internetowym serwisie regionalnym, promujących 2 wydarzenia o charakterze edukacyjno- informacyjnym w formie festynów. Wydarzenia te będą dotyczyły propagowania nisko i zeroemisyjnych form transportu publicznego, które wpisują się w ramy Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.